Webinars

Kom over to interessante webseminarer (også kalt «webinars»). Jeg har ikke mulighet til å delta på noen av dem, men det har kanskje du?

Begge webinarene kan også lastes ned i etterkant.

Advertisements