Story of stuff

Kom over en artikkel i New York Times om en video som har gått sin seiersgang i amerikanske skoler. Filmen heter The Story of Stuff, og den handler om forbrukersamfunnets konsekvenser. Filmen er småmorsom og gir samtidig et veldig godt bilde av problemene ved bruk-og-kast-mentaliteten.

Advertisements