Barneombudets tips om blogging

Barneombud Reidar Hjermann har engasjert seg i blogging. Han har fått hjelp av unge til å sette opp noen gode retningslinjer:

Se også hans lille introfilm:

Advertisements