Bibliotekarers klesvaner

Mytene om bibliotekarer er sterke. Stemmer myten om klesvanene med virkeligheten?

Takk til @eidset for tipset!

Advertisements